Copyright by INTRAPOWER

Νομικό σημείωμα

Ο Δικτυακός Τόπος/ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από την εταιρεία «INTRAPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.

 

  • Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της INTRAPOWER Copyright © INTRAPOWER 2020, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου και τα τεχνικά, εμπορικά και οικονομικά δεδομένα που περιέχει ανήκουν στην INTRAPOWER ή και σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Ο παρών Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενο αυτού (όπως γραφικά, logos, εικόνες, κείμενο και images) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνθήκες. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

  • Εμπορικά Σήματα

Η ονομασία “INTRAPOWER” αποτελεί το εμπορικό σήμα της Εταιρείας. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα , χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της INTRAPOWER ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

 

  • Περιορισμός Αδείας

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου και του περιεχομένου αυτού περιορίζεται σε προσωπική, πληροφοριακή και όχι εμπορική. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή, τροποποίηση, εκμετάλλευση ή αποθήκευση μέρους ή ολοκλήρου του περιεχομένου, σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της INTRAPOWER. Η INTRAPOWER σας επιτρέπει να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της μέσω του υπολογιστή σας ή να εκτυπώσετε αντίγραφα αποσπασμάτων αυτών των σελίδων, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας χρήση.

 

  • Άρνηση Εγγύησης

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Η INTRAPOWER δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των υλικών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

Κάθε χρήση βασιζόμενη σε αυτές τις συμβουλές, γνώμες, δηλώσεις ή άλλες πληροφορίες θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ο παρών Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της INTRAPOWER διατίθεται “ως έχει” και στο μέτρο “που είναι διαθέσιμο”. Περαιτέρω η INTRAPOWER δεν εγγυάται και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ότι οι ιστοσελίδες της δεν θα παρουσιάζουν διακοπές ή σφάλματα ή ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν. Δεν δίνεται καμία εγγύηση, κανενός είδους, είτε ρητή είτε νοούμενη, για τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο αυτών των σελίδων, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων ιδιοκτησίας ή απαραβίαστου των σελίδων και νοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας των σελίδων για συγκεκριμένο σκοπό και όχι μόνο. Η INTRAPOWER δεν φέρει καμία ευθύνη για ειδικές, θετικές, αποθετικές, τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, διαφυγόντα κέρδη ή διακοπή λειτουργίας που οφείλονται στη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής της υπηρεσίας, ακόμη κι αν η ΙNTRAPOWER έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

 

  • Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, η INTRAPOWER μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι. Συνδεόμενοι με την ιστοσελίδα ενός τρίτου, πρέπει να διαβάσετε και να αποδεχθείτε τους κανόνες χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, πριν τη χρησιμοποιήσετε. Συμφωνείται επίσης ότι η INTRAPOWER δεν έχει κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας και δεν φέρει καμία ευθύνη για το υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων. Επιπλέον, η σύνδεση με ιστοσελίδα που δεν ανήκει στην  INTRAPOWER, δεν συνεπάγεται ότι η INTRAPOWER υποστηρίζει την ιστοσελίδα, ούτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

 

  • Δικά σας Στοιχεία

Με την υποβολή υλικού σε οποιονδήποτε από τους server μας, συμφωνείτε ότι:

(α) Το υλικό δεν περιέχει στοιχεία παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για δημοσίευση.

(β) Πριν από την υποβολή κάθε υλικού, θα καταβάλλετε κάθε εύλογη προσπάθεια για να ανιχνεύσετε και να αφαιρέσετε ιούς και άλλα μολυσματικά ή καταστροφικά στοιχεία.

 

(γ) Το υλικό αποτελεί ιδιοκτησία σας ή έχετε το δικαίωμα να το παρέχετε στην INTRAPOWER χωρίς περιορισμούς, ενώ η INTRAPOWER έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει παγκοσμίως και/ή να ενσωματώσει στα προϊόντα της το ίδιο το υλικό ή κάθε έννοια που περιγράφεται σε αυτό, δωρεάν, χωρίς καμία ευθύνη ή υποχρέωση.

 

(δ) Συμφωνείτε να μην στραφείτε εναντίον της INTRAPOWER για το υλικό που υποβάλλετε, καθώς και να αποζημιώσετε την INTRAPOWER σε περίπτωση που κάποιος τρίτος στραφεί εναντίον της για το υλικό που εσείς υποβάλατε. Η INTRAPOWER δεν μπορεί να εξετάσει και δεν εξετάζει το περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι χρήστες στην ιστοσελίδα αυτής και δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της INTRAPOWER να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύεται από τους χρήστες, οποιαδήποτε στιγμή.

 

  • Τροποποιήσεις

Η INTRAPOWER διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της διάθεση να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει οιοδήποτε τμήμα των ανωτέρω όρων εν μέρει ή εν όλο οποτεδήποτε. Οποιαδήποτε αλλαγή στους ανωτέρω όρους θα ισχύει από την καταχώρησή της στην παρούσα ιστοσελίδα.