Στείλε το βιογραφικό σου

Μηχανολόγος Μηχανικός

Υποβάλλοντας το βιογραφικό σας σημειώνετε την πρόθεσή σας να εξεταστείτε με σκοπό τη σύναψη σύμβασης εργασίας για την κενή θέση που υποβάλλετε αίτηση, καθώς και για άλλες κενές θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση την καταλληλότητα των προσόντων και των δεξιοτήτων σας.