ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Αθήνα - 2021-2022

Ολική ανακαίνιση κτιρίου γραφείων 9.000τμ στο κέντρο της Αθήνας